Monday, 13 August 2012

သဘာဝအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ဝက္ဘ္ဆုိက္လႊင့္တင္


သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ လႊင့္တင္ေပးထားသည့္ http://www.rrdmyanmar.org ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္းက လႊင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အေၾကာင္းေတြ၊ အရင္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရးေဘး၊ ေလေဘး၊ မီးေဘးအစရွိတဲ့ သဘာဝအႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏုိင္ေအာင္ တင္ေပးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဌာနက သတင္းေတြကိုလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု တင္ေပးထားပါတယ္” ဟု ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေအးမင္းသူက ေျပာသည္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူထံသို႔ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အစရွိသည့္ ဝင္ႀကီးဌာနမ်ား အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္း ၁၄ ခု၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ လိပ္စာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

By Khitluunge

No comments:

Post a Comment